Historia i autorzy strony „Trasy”

From LFS Manual

Legenda: (bież) - różnice z wersją bieżącą, (poprz) - różnice z wersją poprzedzającą, d - drobne zmiany